torsdag 13 augusti 2009

LIKRIKTNINGENS NÄTVERK

Vi tänker i sann liberal anda blanda allt
möjligt här på bloggen.
Läs här om "Likriktningens nätverk":
http://stenudd.blogspot.com/2009/08/uniforma-forfattare.html

Feta props till Gagarin !

"Samma författare sitter på diverse positioner där
de kan verka för varandra och mot alla andra
– som redaktörer på radio, TV, tidningar
och förlag, som ledamöter i stipendienämnder
och statliga stödorgan, som recensenter, som
styrelseledamöter i författarorganisationer och
så vidare. Ett underförstått kamratskap inte olikt
gamla ordenssällskap. I denna trånga värld gör
de allt de kan för att bevara kontrollen
över den parodi de själva kallar yttrandefriheten,
hela kulturens arena. Internet är det första mediet
i vår kultur där röster kan komma till tals utan att
först filtreras och godkännas av denna“kulturelit”
av fördolt sammansvurna. Det är därför inte konstigt
att de hatar internet och skriker på kontroll och
censur av det. De vill förstås ha samma kontroll
över internet som de hittills har haft över alla
andra media. Internets många vitt spretande
olikheter är bevis på att de ännuinte har lyckats."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar